ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคกินวากาชู"

เพิ่มขึ้น 137 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบันว่า จำนวนบทร้อยกรองใน โคะคินชู แท้จริงแล้วมีจำนวนเท่าไร แต่ โคะคินวะกะชู ฉบับออนไลน์ <ref name="online">Online edition of the [http://etext.lib.virginia.edu/japanese/kokinshu/ Kokin wakashu] at the [http://etext.lib.virginia.edu/japanese UVa Library Japanese Text Initiative].</ref> มีบทกวีจำนวน 1,111 บท แบ่งเป็น 21 ส่วน ตามแบบของประชุมบทร้อยกรองแบบจีนที่เคยจัทำกันมาก่อนหน้านี้อย่างเช่น ''[[มันโยชู]]''
 
The following divisions of the การแบ่งหมวดหมู่''Kokinshūโคะคินชู'' mention the Japanese names of the partsตามชื่อภาษาญี่ปุ่น<ref name="online" />, their modern readings<ref name="companion">Miner (1985), pages 186&ndash;187</ref><ref name="trans">McCullough</ref>, and their English translationsและแปลภาษาอังกฤษ<ref name="contents">Brower, pg 482</ref>.
 
{| class="wikitable"
 
ประชุมบทกวียังบันทึกชื่อผู้แต่งของกวีในแต่ละบท และแรงบันดาล{{nihongo|topic|題|dai}} เท่าที่ทราบ กวรหลักในโคะคินชู ประกอบด้วบ อะริวะระ โนะ นะริฮิระ (Ariwara no Narihira),โอโนะ โนะ โคะมะจิ (Ono no Komachi),เฮนโจ (Henjō) และ ฟุจิวะระ โนะ โอคิคะเสะ (Fujiwara no Okikaze) นอกจากนั้น ยังรวบรวมบทกวีของผู้จัดทำทั้ง 4 คนด้วย และบทกวีของราชวงค์
 
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
1,526

การแก้ไข