ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรศรี เบญจมาศ"

(ลืมแก้ชื่อ)
 
== การศึกษา ==
*ปริญญาตรี [[คณะนิเทศศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[สาขาสื่อสารมวลชนหร(วิทยุโทรทัศน์)]]
*มัธยมศึกษา [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
*ประถมศึกษา [[โรงเรียนไผทอุดมศึกษา]] และ [[โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์]]
 
==ประวัติการทำงาน==
14,527

การแก้ไข