ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดวงกมล ลิ่มเจริญ"

เปลี่ยน หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ → หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทย ด้
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(เปลี่ยน หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ → หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทย ด้)
[[หมวดหมู่:บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทย]]
94,496

การแก้ไข