ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = อินทร์บุรี
 
นอกจากนี้เมืองอินทร์บุรียังเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏ คือ "…[[พระเจ้าบุเรงนอง]]ยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายไทยซึ่งมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ[[สมเด็จพระมหินทราธิราช|พระมหินทร์]]ได้เตรียมป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ เมืองลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ถูกเกณฑ์ให้ไปรักษาเมืองเช่นเดียวกับเมืองสุพรรณบุรี อินทร์บุรี เพชรบุรี ฯลฯ"<ref>'''ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี เอกสารประกอบการสัมมนา.''' กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2524.</ref> และปรากฏในปี [[พ.ศ. 2307]] รัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์|พระเจ้าเอกทัศน์]] ทรงเตรียมแผนการต่อสู้กับพม่าโดย "ขั้นที่ 1 ให้เกณฑ์ทหารออกไปรักษาด่าน แบ่งกองทัพเรือออกเป็น 9 กอง กองละ 20 ลำ แต่ละกองมีทหารประจำการกองละ 1,400 คน พร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธ เรือรบมีปืนใหญ่ 1 กระบอก ปืนขนาดเล็ก 1 กระบอก แล้วแบ่งไปประจำที่ต่าง ๆ ดังนี้ ฯลฯ<br>
6.# ให้หม่อมมหาดเล็กวังหน้า ไปตั้งรับพม่าทางแม่น้ำเมืองสิงห์บุรี<br>
7.# ให้หม่อมเทไพ ไปตั้งรับพม่าทางเมืองอินทร์บุรี<br>
8.# ให้หม่อมทิพยุพิน ไปตั้งรับพม่าทางแม่น้ำเมืองพรหมบุรี<br>
9.# ให้ศรีภูเบศก์ ไปตั้งรับพม่าทางแม่น้ำเมืองพรหมบุรี..."<ref>ไพฑูรย์ มีกุศล. '''ประวัติศาสตร์ไทย''' ปรีดาการพิมพ์, 2521, หน้า 266.</ref>
 
จนกระทั่งปี [[พ.ศ. 2438]] รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 5) พระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ยุบเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีไปขึ้นตรงกับเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรีจึงกลายเป็นอำเภออินทร์บุรี เมืองพรหมบุรีเป็นอำเภอพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรีเป็นจังหวัดสิงห์บุรี
{|
|-
||1.||อินทร์บุรี|||||| (In Buri)||||||||6.||ท่างาม|||||| (Tha Ngam)||||||
|-
||2.||ประศุก|||||| (Prasuk)||||||||7.||น้ำตาล|||||| (Namtan)||||||
|-
||3.||ทับยา|||||| (Thap Ya)||||||||8.||ทองเอน|||||| (Thong En)||||||
|-
||4.||งิ้วราย|||||| (Ngio Rai)||||||||9.||ห้วยชัน|||||| (Huai Chan)||||||
|-
||5.||ชีน้ำร้าย|||||| (Chi Nam Rai)||||||||10.||โพธิ์ชัย|||||| (Pho Chai)||||||
|}
 
{{อำเภอจังหวัดสิงห์บุรี}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี|อินทร์บุรี]]
 
{{โครงจังหวัด}}
 
[[de:Amphoe In Buri]]