ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนมลิวัลย์"

เพิ่มหมวดหมู่:ถนนในจังวัดเลย; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห. + {{โครงคมนาคม}}/{{สั้นมาก}})
(เพิ่มหมวดหมู่:ถนนในจังวัดเลย; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.)
 
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{สั้นมาก}}
== ข้อมูลโดยทั่วไป ==
 
{{โครงคมนาคม}}
 
[[หมวดหมู่:ถนนในจังวัดเลย]]