ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]] - (24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]]- ปัจจุบัน
 
'''รัฐมนตรีช่วย'''
5,630

การแก้ไข