ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Exposure value"

เพิ่มขึ้น 1,044 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด +ภาพ +ลิงก์ข้ามภาษา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +ภาพ +ลิงก์ข้ามภาษา)
{{เก็บกวาด}}
{{ชื่ออังกฤษ}}
[[Image:High speed03.jpg|thumb|250px|ความเร็วชัตเตอร์สูง, ปริมาณการรับแสงน้อย]]
[[หมวดหมู่:การถ่ายภาพ]]
[[Image:Slow speed03.jpg|thumb|250px|ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ, ปริมาณการรับแสงมาก]]
ในทาง[[การถ่ายภาพ]], '''exposure value (EV)''' เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐานความไวแสงของ[[ฟิล์ม]] หรือเซ็นเซอร์รับภาพของ[[กล้องดิจิทัล]] โดยคำนวณจากปัจจัยที่ส่งผลให้แสงผ่านเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันคือ หน้ากล้อง (f-number) และ[[ความเร็วชัตเตอร์]] (Shutter Speed)โดยมีสูตร ดังนี้
 
:<math>\mathrm {EV} = \log_2 {\frac {N^2} {t} } \,,</math>
เมื่อ
* N คือขนาดหน้ากล้อง (f-number)
* t คือความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
 
ซึ่งจะได้ตาราง ดังนี้
 
 
==EV as an indicator of camera settings==
 
:{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|+ <!--ตารางที่ 1. -->เวลาเปิดหน้ากล้อง, เป็นวินาที,เครื่องหมาย <sup style="vertical-align: 30%">*</sup> สำหรับค่าอื่นๆ และ <var>f</var>-numbers (ไม่ขึ้นกับ ISO)
! rowspan="2" style="padding: 0.1em 0.5em;" | EV
! colspan="13" | <var>f</var>-number
 
<nowiki>*</nowiki> ค่าที่ระบุ &lsquo;m&rsquo; หมายถึงเวลาเป็นนาที.
 
 
 
[ทีมา http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Exposure_value&action=edit&section=3]
 
ประโยชน์ของค่า EV นอกจากใช้เป็นมาตรฐานวัด[[ความสว่าง]]แล้ว ยังใช้อ้างอิงในระบบเครื่องวัดแสงของกล้องในการวัดแสงทั้งแบบปรับเอง
(Manual Mode) และแบบระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะระบบโปรแกรม (P Mode) ที่กำหนดเป็นขนาดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ตามตาราง
ค่า EV นอกจากนี้แล้วในกล้องดิจิทัล ยังใช้เป็นคุณลักษณะในการพิจารณาเปรียบเทียบความไวแสงของกล้องแต่ละตัว ว่ามีความไวแสงตั้งแต่ EV
ต่ำสุดเท่าไร ถึง EV สูงสุดเท่าไร อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์รับภาพแต่ละรุ่น
 
== อ่านเพิ่มเติม ==
* [http://www.lenklong.com/index.php/photoknowledge/camerasystem/exposure Exposure: ปริมาณการรับแสง] จากเล่นกล้อง.คอม
* [http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/APEX.pdf The Additive System for Photographic Exposure] ของ Doug Kerr ([[PDF]]) (ภาษาอังกฤษ)
* [http://www.fredparker.com/ultexp1.htm#Light%20Intensity%20Chart table of exposure values] for various lighting situations ของ Fred Parker (ภาษาอังกฤษ)
 
{{โครงศิลปะ}}
[[หมวดหมู่:การถ่ายภาพ]]
[[da:Eksponeringsværdi]]
[[de:Lichtwert]]
[[en:Exposure value]]
[[es:Valor de exposición]]
[[fr:Indice de lumination]]
[[it:Valore di esposizione]]
[[no:Eksponeringsverdi]]
[[pl:EV (fotografia)]]
[[pt:Valor de exposição]]
8,428

การแก้ไข