ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Exposure value"

เพิ่มขึ้น 1,280 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
[ทีมา http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Exposure_value&action=edit&section=3]
 
ประโยชน์ของค่า EV นอกจากใช้เป็นมาตรฐานวัดความสว่างแล้ว ยังใช้อ้างอิงในระบบเครื่องวัดแสงของกล้องในการวัดแสงทั้งแบบปรับเอง (Manual Mode) และแบบระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะระบบโปรแกรม (P Mode) ที่กำหนดเป็นขนาดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ตามตารางค่า EV นอกจากนี้แล้วในกล้องดิจิทัล ยังใช้เป็นคุณลักษณะในการพิจารณาเปรียบเทียบความไวแสงของกล้องแต่ละตัว ว่ามีความไวแสงตั้งแต่ EV ต่ำสุดเท่าไร ถึง EV สูงสุดเท่าไร อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์รับภาพแต่ละรุ่น
11

การแก้ไข