ผลต่างระหว่างรุ่นของ "5535 อันเนอฟรังค์"

5535 อันเนอฟรังค์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 5535 แอนน์แฟรงค์: ชื่อสากลทางดาราศาสตร์
(5535 อันเนอฟรังค์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 5535 แอนน์แฟรงค์: ชื่อสากลทางดาราศาสตร์)
(ไม่แตกต่าง)
19,496

การแก้ไข