ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรวจพิสูจน์บุคคล"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาด +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.
(หน้าใหม่: พ.ต.อ.นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ, พ.บ., ว.ว.นิติเวชศาสตร์, น.บ. "การตรวจพิสูจน...)
 
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาด +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
พ.ต.อ.นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ, พ.บ., ว.ว.นิติเวชศาสตร์, น.บ.
{{ต้องการหมวดหมู่}}
"'''การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล"''' คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ว่าบุคคลมีชีวิต ศพ เศษชิ้นส่วนของศพ โครงกระดูก เศษชิ้นส่วนกระดูก เลือดหรือเนื้อเยื่อ ตลอดจนคราบต่างๆที่เกิดจากเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์ เป็นใครหรือเป็นของใคร
ความรู้ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวของศพหรือบุคคลวิกลจริตหรือหมดสติ และยังนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย
 
ปัจจุบัน มีวิธีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหลายวิธี เช่น การใช้ความจำของมนุษย์ จำได้ว่าบุคคลหรือศพที่พบเห็นเป็นใคร โดยใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับและรูปพรรณสัณฐานสูงต่ำดำขาว เชื้อชาติ รอยสัก ร่องรอยแผลเป็นและความพิการของร่างกาย ในการยืนยันตัวบุคคล ตลอดจนการใช้วิทยาการภาพเชิงซ้อนมาช่วยในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล แต่ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล ได้แก่ การตรวจพิสูจน์ยืนยันด้วยเอกลักษณ์ลายพิมพ์นิ้วมือ เอกลักษณ์ฟัน หรือเอกลักษณ์ดีเอ็นเอ อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวโดยสรุปคือ เราสามารถใช้วิธีการอื่นๆเป็นแนวทาง แล้วใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือลักษณะฟันหรือดีเอ็นเอเป็นสิ่งยืนยันในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
131,111

การแก้ไข