ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/ทดสอบ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==Characteristics and properties==
ในรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว ด้านที่ไม่ขนานกันจะมีขนาดเท่ากัน
In an [[isosceles trapezoid]], the base angles are equal, and so are the other pair of opposite sides AD and BC.
 
If sides AD and BC are ''also'' parallel, then the trapezoid is also a [[parallelogram]]. Otherwise, the other two opposite sides may be extended until they meet at a point, forming a [[triangle (geometry)|triangle]] containing the trapezoid.
2,123

การแก้ไข