ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5"

ลบหมวดหมู่ที่เป็นลิงก์แดง
(หน้าใหม่: '''เจ้าจอมมารดาอ่วม'''เป็นธิดาของพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ท่...)
 
(ลบหมวดหมู่ที่เป็นลิงก์แดง)
ท่านถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อราว 2420 ซึ่งขณะนั้นพระราชโอรสทรงมีพระชันษาเพียง
3-5ปี เท่านั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[หมวดหมู่:พระภรรยาเจ้ารัชกาลที่5]][[หมวดหมู่:บุคคลที่ไม่ทราบปีเกิด]][[หมวดหมู่:บุคคลที่ไม่ทราบปีเสียชีวิต]]