ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม|นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]] - (9 ตุลาคม 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
#[[สุธา ชันแสง|นายสุธา ชันแสง]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551- 8 พฤษภาคม 2551)
#[[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]] - (2423 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน2 สิงหาคม 2551)
#[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]] - (2 สิงหาคม 2551 - 24 กันยายน 2551)
#[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]] - (24 กันยายน 2551 - ปัจจุบัน)
 
==อ้างอิง==