ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนตรัสออกไซด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
| OtherCpds = [[Nitric oxide]], [[nitrogen dioxide]], [[dinitrogen trioxide]], [[dinitrogen tetroxide]], [[dinitrogen pentoxide]], [[nitric acid]], [[nitrous acid]]}}
}}
'''ไนตรัสออกไซด์''' (Nitrous oxide) หรือ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ[[แก๊สหัวเราะ]] ([[:en:laughing gas|laughing gas]]) ก็เรียก คือ[[สารประกอบ]]ทาง[[เคมี]]ที่มี[[สูตรทางเคมี]]ว่า [[Nitrogen|N]]<sub>2</sub>[[Oxygen|O]] ที่อุณหภูมิห้อง ไนตรัสออกไซด์จะไม่มีสี และเป็น[[แก๊สไม่ติดไฟ]] ไนตรัสออกไซด์มีกลิ่นหอมและมีรสหวานเล็กน้อย มีการนำไนตรัสออกไซด์ไปใช้ใน[[การผ่าตัด]]และทาง[[ทันตกรรม]]เพื่อให้เกิดการอาการ[[ชา]]และเพื่อ[[การระงับความปวด]] โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อ “แก๊สหัวเราะ”” เนื่องจากเมื่อ[[สูดดม]]แล้วจะให้ความรู้สึกเคลิ้มสุขหรือครึ้มใจ เป็นคุณสมบัตืที่ทำให้มีการใช้ในเชิง[[นันทนาการ]]โดยการใช้เป็น[[ยาดม]] และยังมีการนำไปใช้ใน[[การแข่งรถยนต์]]โดยให้เป็น[[ตัวเติมออกซิเจน]]เพื่อเพิ่มกำลังให้[[เครื่องยนต์]]อีกด้วย
 
 
== การเกิด ==
[[ภาพ:Major greenhouse gas trends.png|thumb|left|200px|แนวโน้มในการเป็นแก๊สเรือนกระจก.]]
ไนตรัสออกไซด์ต่างกับไนโตรเจนออกไซด์ตรงที่มันเป็นแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญ ถึงแม้มันจะมีการแผ่รังสีความร้อนน้อยกว่า CO<sub>2</sub> ก็ตาม แต่แก๊ส ไนตรัสออกไซด์ก็มีอายุในบรรยากาศยาวนานมากกว่าปริมาณ 1001 ปีต่อหน่วยน้ำหนักกลับ และมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเทียบต่อมวล มากกว่าเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) มากกว่าปริมาณเท่ากันถึง 298 296 เท่า หากพิจารณาในระยะเวลา 100 ปี<ref>{{cite web
| url = http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm
| title = Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis :
| accessdate = 2008-02-02
| date =
}}</ref> การควบคุมไน แต่เนื่องจากในชั้นบรรยากาศมีปริมาณแก๊สในตรัสออกไซด์นับสะสมอยู่ไม่มาก มันจึงเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อลดการปล่อย[[แก๊สเรือนกระจก]] เช่นที่มีส่วนในการก่อให้เกิด[[พิธีสารเกียวโตภาวะโลกร้อน]] แม้มันจะมีประมาณการน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในชั้นบรรยากาศค่อนข้างน้อยเป็นปริมาณมากกว่า แต่โดยไนตรัสออกไซด์กลับเป็นแก๊สเรือนกระจกที่ก่อ[[ให้เกิดภาวะ โลกร้อน]]มากเป็นอันดับที่ 4 ต่อจาก[[คาร์บอนไดออกไซด์]] [[มีเทน]]และ[[ไอน้ำ]] (ไนโตรเจนออกไซด์ชนิดอื่นก่อ[[ภาวะโลกร้อน]]โดยตรง โดยเป็นตัวสร้างโอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ในช่วงที่เกิด[[หมอกปนควัน]] ([[:en:smog|smog]]) ) การควบคุมไนตรัสออกไซด์จึงนับเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อลดการปล่อย[[แก๊สเรือนกระจก]] เช่นใน[[พิธีสารเกียวโต]]
 
}}</ref> การควบคุมไนตรัสออกไซด์นับเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อลดการปล่อย[[แก๊สเรือนกระจก]] เช่นใน[[พิธีสารเกียวโต]] แม้มันจะมีประมาณการสะสมในบรรยากาศค่อนข้างน้อย แต่ไนตรัสออกไซด์กลับเป็นแก๊สเรือนกระจกที่ก่อ[[ภาวะโลกร้อน]]มากเป็นอันดับที่ 4 ต่อจากคาร์บอนไดออกไซด์ [[มีเทน]]และ[[ไอน้ำ]] (ไนโตรเจนออกไซด์ชนิดอื่นก่อ[[ภาวะโลกร้อน]]โดยตรงโดยเป็นตัวสร้างโอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ในช่วงที่เกิด[[หมอกปนควัน]] ([[:en:smog|smog]])
 
ไนตรัสออกไซด์เกิดจาก[[แบคทีเรีย]]ใน[[ดิน]]และ[[มหาสมุทร]] มันจึงเป็นส่วนของบรรยากาศของโลกมานับหลาย[[บรมยุค]] ([[:en:eon|eon]]) มาแล้ว [[เกษตรกรรม]]เป็นแหล่งเกิดไนตรัสออกไซด์โดยฝีมือมนุษย์โดยการพรวนดินและการใช้[[ปุ๋ยไนโตรเจน]] ของเสียจากสัตว์ก็มีส่วนช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ให้เกิดไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้นอีกด้วย ภาค[[ปศุสัตว์]] (ส่วนใหญ่คือโคกระบือ [[ไก่]]และ[[สุกร]]) ปล่อยไนตรัสออกไซด์ที่ถือเป็นกิจกรรมมนุษย์มากถึงร้อยละ 65<ref>{{cite web
ผู้ใช้นิรนาม