ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันราชมงคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== การพระราชทานชื่อ ==
เมื่อปีพุทธศักราช [[พ.ศ. 2531]] [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่[[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]]ว่า [[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ [[15 กันยายน]] [[พ.ศ. 2531]] จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น'''วันราชมงคล''' ซึ่งชาวราชมงคลทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี