ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเก้าตื้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(กรุณาอัปโหลดใหม่แล้วอธิบายในหน้าภาพ)
ใน[[พงศาวดารโยนก]]กล่าวว่า [[พระเจ้าเมืองแก้ว]] หรือ[[พระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช]] หรืออีกพระนามหนึ่งคือ [[พระติลกปนัดดาธิราช]]กษัตริย์รัชกาลที่ 14 แห่ง[[ราชวงศ์มังราย]] ที่ครองอาณาจักรล้านนาระหว่าง ได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น เพื่อเป็นประธานในวิหารพระสิงห์ โดยได้เริ่มทำการหล่อในวันพฤหัสบดี เดือน 8 ขึ้น 11 ค่ำ ปีชวด ฉอศก จุลศักราช 866 (พุทธศักราช 2047) เมื่อหล่อได้ทำการตกแต่ง จนถึงวันพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 467 (พุทธศักราช 2048) จึงสำเร็จบริบูรณ์ องค์พระมีที่ต่อ 8 แห่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์พระมีน้ำหนักมากเมื่อหล่อเสร็จไม้สามารถชะลอเข้าเมืองได้ พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ณ บริเวณใกล้ๆ กับพระอารามวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก ครั้นถึงวันพุธเดือน 5 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก จุลศักราช 870 (พุทธศักราช 2052) จึงได้มีการชักพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถใน[[วัดบุบผาราม]]
 
[[ภาพ:IMG_0019a.jpg|left|200px|thumb|พระเจ้าเก้าตื้อ]]
 
== พระเจ้าเก้าตื้อในปัจจุบัน ==
214

การแก้ไข