ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางตารา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
* ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. ศูนย์ไทยทิเบต. 2538
* สุมาลี มหณรงค์ชัย. พระชินพุทธะห้าพระองค์. กทม. ศูนย์ไทยธิเบต. 2547
{{สิ่งลี้ลับ}}
[[หมวดหมู่:พระโพธิสัตว์|ตารา]]
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนาแบบทิเบต]]
ผู้ใช้นิรนาม