ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลบ้านแฮด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลโคกสำราญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม