ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินเทอร์พรีเตอร์"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: bs:Interpreter)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''โปรแกรมแปลคำสั่ง''', '''ตัวแปลคำสั่ง''', หรือ '''อินเทอร์พรีเตอร์''' (interpreter) หมายถึง[[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]]ที่ทำงานตาม[[ชุดคำสั่ง]]ที่เขียนไว้ทันที ซึ่งไม่เหมือนกับ[[โปรแกรมแปลโปรแกรม]] (compiler) ที่แปลชุดคำสั่งจาก[[ภาษาคอมพิวเตอร์]]ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งก่อนทำงาน (โดยส่วนมากจะแปลเป็น[[ภาษาเครื่อง]])
 
393,742

การแก้ไข