ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{โครงซอฟต์แวร์}}
'''โครงร่างซอฟต์แวร์''' (ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก: Software framework) คือแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับระบบ[[ซอฟต์แวร์]] (หรือระบบย่อย) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปของ[[คลาสนามธรรม]] (Abstract class)และกับวิธีในการใช้ตัวตน ([[instance]]) ของ[[คลาส]]ร่วมกันจำเพาะสำหรับซอฟต์แวร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โครงร่างซอฟต์แวร์ทุกโครงร่างใช้[[การออกแบบเชิงวัตถุ]] โปรแกรมของโครงร่างซอฟต์แวร์มักจะเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]] อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นตามการออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]]
 
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมซอฟต์แวร์]]
{{โครงซอฟต์แวร์}}
 
[[bn:ফ্রেমওয়ার্ক]]
397,814

การแก้ไข