ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษามอญ-เขมร"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: hr:Mon-Khmer)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ภาษากลุ่มมอญ-เขมร''' เป็นกลุ่มของภาษาพื้นเมืองในแถบ[[อินโดจีน]] อยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกเช่นเดียวกับ[[ภาษากลุ่มมุนดา]]ใน[[อินเดีย]] การแบ่งกลุ่มย่อยของภาษาในกลุ่มนี้ ตามการแบ่งของ Diffloth ที่เขียนไว้ใน Encyclopedia Britannica เมื่อ พ.ศ. 2517 แบ่งได้ดังนี้
* กลุ่มตะวันออก ได้แก่[[ภาษาเขมร]]ที่ใช้พูดใน[[กัมพูชา]] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ[[ไทย]] และภาคใต้ของ[[เวียดนาม]] ราว 15-22 ล้านคน [[ภาษากลุ่มเบียริก]]ในภาคใต้ของกัมพูชา [[ภาษากลุ่มบะห์นาริก]] ในเวียดนาม กัมพูชาและ[[ลาว]] [[ภาษากลุ่มกะตู]]ในลาวภาคกลาง [[ภาษากลุ่มเวียตติก]]ในเวียดนาม (66-73 ล้านคน)
373,018

การแก้ไข