ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล''' เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์<ref> {{cite web|url=http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501|title=ทหารเปลี่ยนใหม่ "วันกองทัพไทย" ยึด 18 มกราคม โดย พันเอก(พิเศษ) สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย|accessdate=2007-05-09}}</ref> พิธีนี้เรียกชื่อเป็น[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า "The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours"{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
 
426,555

การแก้ไข