ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด้านประกอบมุมฉาก"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: bar:Kathete, eo:Kateto)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Triangle Sides.svg|thumb|ด้าน ''c''<sub>1</sub> และด้าน ''c''<sub>2</sub> คือด้านประกอบมุมฉาก]]
'''ด้านประกอบมุมฉาก''' (cathetus, พหูพจน์: catheti) คือด้านของ[[รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก]]ที่อยู่ติดกับ[[มุมฉาก]] ซึ่งมีสองด้าน อีกด้านที่เหลือจะเรียกว่า[[ด้านตรงข้ามมุมฉาก]] ถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่เป็น[[รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว]] ด้านประกอบมุมฉากทั้งสองจะมีความยาวไม่เท่ากัน และทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง ''ด้านประกอบมุมฉากหลัก'' ที่ยาวกว่า กับ ''ด้านประกอบมุมฉากรอง'' ที่สั้นกว่า
426,472

การแก้ไข