ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 823"

เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง
(เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง)
{{กล่องรวมปี|823}}
{{กล่องปี|823|824|825|826|0|822|821|820|0|0|820|830|840|850|0|810|800|790|0|0|280|290|300|310|0|270|260|250|0|0|9|10|0|8|0|3|4|0|2}}
'''พุทธศักราช 823''' ใกล้เคียงกับ
* เมษายน ค.ศ. 280 - มีนาคม ค.ศ. 281
380,773

การแก้ไข