ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

{{สั้นมาก}}
({{สั้นมาก}})
{{สั้นมาก}}
 
'''คณะรัฐมนตรี''' หมายถึง คณะบุคคลฝ่ายบริหารในระดับสูงสุดของรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศ โดย[[รัฐมนตรี]]จะแต่งตั้งโดย[[นายกรัฐมนตรี]]
 
72,518

การแก้ไข