ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยาส 39"

เพิ่มขึ้น 291 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
(โรบอต แก้ไข: nl:Saab JAS39 Gripen)
 
กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อขึ้นโดยมี พลอากาศเอก ไพศาล สีตะบุตร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน เพื่อจัดทำร่างสัญญาเจรจาต่อรองการจัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C/D กับผู้แทน รัฐบาลสวีเดน โดยฝ่ายสวีเดนได้แต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงาน FMV หรือ Swedish Defense Material Administration (FMV เป็นหน่วยงานขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมสวีเดน มีหน้าที่ในการจัดเตรียมยุทธภัณฑ์ให้กับกองทัพสวีเดน รวมทั้งการส่งออกยุทธภัณฑ์แก่มิตรประเทศ) เป็นผู้แทนรัฐบาลสวีเดนซึ่งได้ดำเนินการเจรจา และจัดทำร่างข้อตกลงการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สำหรับเอกสารข้อตกลงการซื้อขาย ครอบคลุมข้อสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบเครื่องบิน, การฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่, การส่งกำลังบำรุง และงวดการชำระเงิน ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ รัดกุม และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
 
[[ภาพ:Gripen and erieye.jpg|thumb|เครื่องบินขับไล่ JAS-39 Gripen และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน Saab 340 AEW&C หรือ S-100B Argus (ในภาพเป็นรุ่น Saab 2000)]]
 
สรุปสาระสำคัญในร่างข้อตกลงการซื้อขาย แบ่งเป็น ๒ ส่วน
 
ในข้อตกลงนี้ กองทัพอากาศไทยจะสามารถจัดหาเครื่องบินได้ทันการปลดประจำการเครื่องบิน F-5 ได้ในต้นปี 2011 กองทัพอากาศไทยจะได้รับ เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์กริเพนรุ่น C และ D ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด จำนวน 6 ลำ (เครื่องบินรุ่น JAS 39 Gripen D แบบที่นั่งคู่ สองที่นั่ง จำนวน 4 ลำ และ เครื่องบินรุ่น Jas 39 Gripen C แบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ) และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน Saab 340 Erieye จำนวน 1 ลำ พร้อมทั้งเครื่องบิน Saab 340 อีก 1 ลำสำหรับการฝึกและขนส่ง.<ref>[http://www.gripen.com/en/MediaRelations/News/2008/080211_th_signing.htm Gripen International] Gripen agreement between Sweden and Thailand signed.</ref>
 
 
 
== เรื่องแปลกของเครื่องบินกริพเพนกับกองทัพอากาศไทย ==
224

การแก้ไข