ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
'''พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ''' ({{lang-my|ဒုတိယ သီဟသူရ (အင်းဝ)}}; 1474–1501) กษัตริย์ผู้ปกครองร่วมแห่ง [[อาณาจักรอังวะ]] โดยปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์ [[พระเจ้ามังฆ้องที่ 2]] เป็นเวลา 15 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 6 พรรษาพระราชบิดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะพร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็น [[ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง]] ใน ค.ศ. 1485 ขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ร่วม พระองค์ประทับพระราชวังเดียวกับพระราชบิดาพร้อมได้รับพระราชทานเศวตฉัตร (ฉัตรขาว) อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครอง พระองค์ปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์เป็นเวลา 15 ปี แต่พระองค์สวรรคตเพียง 1 เดือนก่อนที่พระราชบิดาของพระองค์จะสวรรคต พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 ต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏตลอดรัชสมัยจึงสถาปนาพระราชโอรสเป็นกษัตริย์ร่วมเพราะต้องการความจงรักภักดีของพระราชโอรส พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1501 และราชบัลลังก์สืบทอดโดยพระราชโอรสองค์เล็กของพระองค์ [[พระเจ้าชเวนันจอชิน]] (นรปติที่ 2)
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5
| style = font-size: 90%; line-height: 110%;
| border = 1
| boxstyle = padding-top: 0; padding-bottom: 0;
| boxstyle_1 = background-color: #fcc;
| boxstyle_2 = background-color: #fb9;
| boxstyle_3 = background-color: #ffc;
| boxstyle_4 = background-color: #bfc;
| boxstyle_5 = background-color: #9fe;
| 1 = 1. '''{{PAGENAME}}'''
| 2 = 2. [[พระเจ้ามังฆ้องที่ 2]]
| 3 = 3. [[พระนางอตุลสิริธัมมเทวี]]
| 4 = 4. [[พระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ]]
| 5 = 5. [[พระนางอมิตตสิริมหาธัมมเทวี]]
| 6 =
| 7 =
| 8 = 8. [[พระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ]]
| 9 = 9. [[พระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ]]
| 10 =
| 11 =
| 12 =
| 13 =
| 14 =
| 15 =
| 16 = 16. [[พระเจ้าโม่ญี่นตะโด้]]
| 17 =
| 18 =
| 19 =
| 20 =
| 21 =
| 22 =
| 23 =
| 24 =
| 25 =
| 26 =
| 27 =
| 28 =
| 29 =
| 30 =
| 31 =
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
{{พระมหากษัตริย์พม่า}}
11,028

การแก้ไข