ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

เพิ่มขึ้น 54 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== ภาพทั่วไป ==
จากทฤษฎีทาง[[ฟิสิกส์]] [[รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า]]ทุกชนิดรวมทั้งแสง จะแพร่ออกไป(เคลื่อนที่)ในสุญญากาศ ด้วยอัตราเร็วคงที่ค่าหนึ่ง เรียกว่า อัตราเร็วของแสง ซึ่งเป็นค่าคงที่เชิงกายภาค เขียนแทนด้วยตัว c ตาม[[ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป]] ในบางกรณี[[ความโน้มถ่วง]]ยังแพร่ออกไปในอัตราเร็ว c กว่าแสงได้ด้วย
 
จากกฎของแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น [[สมการของแมกซ์เวลล์]]) อัตราเร็ว c ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า จะไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่ปล่อยรังสี
ผู้ใช้นิรนาม