ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระตา"

ลดลง 424 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://www.moc.go.th/opscenter/ub/Touring%20&%20Interest%20place/Toongsrimuang%20Park.htm ทุ่งศรีเมือง]{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100619084119/http://www.moc.go.th/opscenter/ub/Touring%20%26%20Interest%20place/Toongsrimuang%20Park.htm |date=2010-06-19 }}
* [http://guideubon.com/news/view.php?t=15&s_id=16&d_id=16 เจ้าคำผง.... เจ้าแห่งเมืองอุบล]{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190529165818/http://guideubon.com/news/view.php?t=15&s_id=16&d_id=16 |date=2019-05-29 }}
* [http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=2494 พระตาพระวอ]{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
*[https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0% พระตาพระวอ]{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
{{จบอ้างอิง}}
 
11,938

การแก้ไข