ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

บรรทัด 13:
|-
| [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะอุตสาหกรรมบริการ]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี|คณะบริหารธุรกิจ]] || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
1,759

การแก้ไข