พิมล แจ่มจรัส (เกิด พ.ศ. 2477 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก[1] กรรมการผู้ตัดสินรางวัลซีไรต์[2] เป็นนักเขียน นักแปล ผลงานด้านประวัติศาสตร์ และเรื่องราวในราชสำนักไทย เจ้าของนามปากกา "พิมาน แจ่มจรัส" และ "แคน สังคีต"

พิมล แจ่มจรัส
Pimon.jpg
นามปากกา:พิมาน แจ่มจรัส
แคน สังคีต
เกิด: พ.ศ. 2477
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถึงแก่กรรม:10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
อาชีพ: นักเขียน นักแปล นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
แนวทางการเขียน:สารคดีประวัติศาสตร์

พิมล แจ่มจรัส เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[3] เคยใช้ชีวิตเป็นครูสอนภาษาไทย เป็นอาจารย์สอนวิชาการเขียน และแต่งตำราเกี่ยวกับการเขียนชื่อ "เขียน"[4] และยังมีผลงานแปลเรื่อง รุไบยาต ของโอมาร์ คัยยาม และแปลผลงานของนะญีบ มะห์ฟูซ (Naguib Mahfuz) นักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี ค.ศ. 1988 ชาวอียิปต์ เช่น "ฟ้าสาง ดาวสูญ" (The Beginning and the End), "กลางฝูงหมา" (The Thief and the Dogs), "โคตรไคไร" (Cairo Trilogy)[3]

อ้างอิงแก้ไข