พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระวังสับสนกับพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในวังบางขุนพรหมซึ่งเป็นที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ เป็นพระราชโอรสคนที่ 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีสาขาย่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย[1]

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแสดงสื่อในการแลกเปลี่ยนเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเงินตราโบราณ ห้องกษาปณ์ไทย ห้องเงินพดด้วง ห้องธนบัตรไทย ห้องทองตรา ห้อง 50 ปี ตัวพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ อาคารเคยถูกใช้เป็นสถานที่ราชการอยู่ระยะหนึ่ง กระทั่งปี พ.ศ. 2525 เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย[2]

การจัดแสดง แก้

  • นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร

จัดแสดงให้ชมเกี่ยวกับการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรก ใช้วีดีทัศน์เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย [3]

  • นิทรรศการเงินตรา

จัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี เหรียญและเงินรูปแบบต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ

อ้างอิง แก้

  1. "Bank of Thailand Museum. Northern Region". web.archive.org. 18 November 2015. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-18. สืบค้นเมื่อ 2023-11-06.
  2. "พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย". thai.tourismthailand.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 6 November 2023.
  3. Thailand, Museum. "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย :: Museum Thailand". www.museumthailand.com. สืบค้นเมื่อ 6 November 2023.