พิตบูลล์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พิตบูล (Pit Bull) หรือ พิตบูลเทอร์เรีย (Pit Bull Terrier) เป็นชื่อเรียกสายพันธุ์สุนัขในสหรัฐอเมริกา ที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างบูลดอกกับเทอร์เรีย จากอังกฤษ ในอดีตใช้แข่งขันกัดสุนัข หรือสู้กับวัว โดยทั่วไปหมายถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่

พิตบูล ยังสามารถหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข