พาเรงคิมา (parenchyma) เป็นเซลล์พืชพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปตลอดทั้งต้นพืช หน้าที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่พบ เช่น อยู่ที่ใบ ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง ในลำต้นและรากช่วยในการลำเลียงและเก็บสะสมอาหาร ในใบจะมีพาเรงคิมาสองชนิด คือ พาลิเซด พาเรงคิมา (palisade parenchyma) มีลักษณะกลมหลายเหลี่ยม หรือยาว การเรียงตัวมักมีช่องว่างระหว่างเซลล์ ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร ลำเลียงน้ำ สังเคราะห์ด้วยแสง อยู่หนาแน่นทางด้านบนของใบ กับ สปอนจี พาเรงคิมา (spongy parenchyma) เป็นชั้นที่เซลล์เรียงตัวกันหลวมๆ

ในสัตว์มีเซลล์ที่เรียกว่าพาเรงไคมาเช่นกัน ซึ่งมีหน้าที่ต่างจากพาเรงไคมาในพืช