พับเมด (อังกฤษ: PubMed) เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ นับถึง 27 ตุลาคม 2553 PubMed มีฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงมากกว่า 20 ล้านแหล่งอ้างอิง นับย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 1966 [1] มีฐานข้อมูลพร้อมบทคัดย่อกว่า 11.5 ล้าน และพร้อมบทความตัวเต็มแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า 3.1 ล้านบทความ

PubMed is provided by the United States National Library of Medicine.

PubMed Identifier แก้

PMID ย่อมาจาก PubMed identifier หรือ PubMed unique identifier เป็นตัวเลขประจำเอกสารที่อยู่ในระบบของพับเมด ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ 1 เป็นต้นมา สามารถใช้ตัวเลขดังกล่าวในการค้นหาเอกสารในระบบของพับเมดได้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นคนละอย่างกับ PMCID (PubMed Central identifier) ซึ่งเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้ระบุบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ไว้ใน PubMed Central[2]

อ้างอิง แก้

  1. PubMed® Celebrates its 10th Anniversary!
  2. Keener M. "PMID vs. PMCID: What's the difference?" (PDF). University of Chicago. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 6 July 2014. สืบค้นเมื่อ 19 January 2014.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้