พันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) เป็นพันธะโควาเลนต์ ได้จากการจับคู่ของหมู่ไทออล 2 หมู่ เกิดเป็นพันธะระหว่าง S-S คำนี้นิยมใช้ในทางชีวเคมี ในบางครั้งจะเรียก C-S-S-C ว่า พันธะเปอร์ซัลไฟด์ แบบเดียวกับพันธะเปอร์ออกไซด์ (R-O-O-R)

Alt text
A di-sulfide bond

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้