พันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์ในประเทศสวีเดน

พันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์ในประเทศสวีเดน (Sveriges kommunistiska ungdomsförbund) เป็นฝ่ายเยาวชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศสวีเดน (SKP) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 เป็นองค์การที่มีสมาชิกของสหพันธ์เยาวชนประชาธิปไตยโลก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข