พันธบัตรรัฐบาล (government bond หรือ sovereign bond) คือ ตราสารหนี้ที่ถูกออกโดยรัฐบาลแห่งชาติ โดยปกตินั้นจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ที่เรียกว่า Coupon Payment และชำระคืนเงินมูลค่าที่ตราไว้ ณ วันที่ครบกำหนด เป้าหมายของพันธบัตรรัฐบาลคือการสนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลมักจะอยู่ในรูปแบบของสกุลเงินของประเทศตนเอง ในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถบังคับให้ผิดนัดชำระได้ แม้ว่ามันอาจเลือกที่จะต้องทำ ถ้ารัฐบาลใกล้ที่จะผิดนัดชำระหนี้ สื่อมักจะอ้างถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นวิกฤตหนี้สาธารณะ[1][2][3]

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ: ค.ศ. 1976 ตราสารหนี้ที่เป็นตั๋วเงินคลัง 8%

เงื่อนไขที่รัฐบาลสามารถขายพันธบัตรได้นั้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของตลาดว่าเป็นอย่างไร หน่วยงานจัดอันดับเครดิตระหว่างประเทศจะให้อันดับสำหรับพันธบัตร แต่ผู้เข้าร่วมการตลาดจะตัดสินใจของพวกเขาเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไง

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นกู้ได้ลงทุนจำนวนเงิน 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ(เรียกว่า มูลค่าที่ตราไว้) เข้าไปยังพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 10 ปี พร้อมด้วยจ่ายค่าดอกเบี้ยเป็นรายปี 10%; รัฐบาลจะจ่ายผู้ถือหุ้นกู้ 10% ของจำนวนเงิน 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในวันที่ครบกำหนด รัฐบาลจะคืนเงินจำนวน 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐตามเดิม

อ้างอิง

แก้
  1. "Sovereign Bond Definition". investopedia.com. 2011. สืบค้นเมื่อ 15 December 2011.
  2. "What is Sovereign Debt". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-02. สืบค้นเมื่อ 2020-07-02.
  3. "Portugal sovereign debt crisis". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-10. สืบค้นเมื่อ 2014-08-02.