พอล โวล์ฟกัง เมเดโรว (30 มิถุนายน ค.ศ. 1887 – 17 ธันวาคม ค.ศ. 1974) เป็นนักแสดงละครเวทีและนักแสดงภาพยนตร์ชาวเยอรมัน เมเดโรวเกิดที่รัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น ประเทศเยอรมนี และเสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี  ที่ รัฐตีชีโน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก แก้

 • Panic in the House of Ardon (1920)
 • Fire in the Opera House (1930)
 • 1914 (1931)
 • Typhoon (1933)
 • Hundred Days (1935)
 • Trouble Backstairs (1935)
 • Augustus the Strong (1936)
 • If We All Were Angels (1936)
 • Weißer Flieder (1940)
 • Jud Süß (1940)
 • Kora Terry (1940)
 • Wedding in Barenhof (1942)
 • The Golden Spider (1943)
 • Man of Straw (1951)

บรรณานุกรม แก้

 • Hardt, Usula. From Caligari to California: Erich Pommer's Life in the International Film Wars. Berghahn Books, 1996.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้