พอล บีเอินส์เฟิลด์ท

พอล บีเอินส์เฟิลด์ท (4 มีนาคม ค.ศ. 1869 – 2 เมษายน ค.ศ. 1933) เป็นนักแสดงละครเวทีและนักแสดงภาพยนตร์ชาวเยอรมัน

พอล บีเอินส์เฟิลด์ท เมื่อปี ค.ศ. 1901

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Bach, Steven. Marlene Dietrich: Life and Legend. University of Minnesota Press, 2011.
  • Eisner, Lotte H. The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. University of California Press, 2008.
  • Kreimeier, Klaus. The UFA Story: A Story of Germany's Greatest Film Company 1918-1945. University of California Press, 1999.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข