พอล ดีแมเนต (4 มิถุนายน ค.ศ. 1906[1][2] – 18 เมษายน ค.ศ. 1970)[3][4] เป็นมนตรีแห่งรัฐแห่งประเทศโมนาโก โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1966 จนถึงวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1969[5]

อ้างอิงแก้ไข