พอยลา บราเอินด์

พอยลา บราเอินด์ (6 สิงหาคม ค.ศ. 1905 – 4 ตุลาคม ค.ศ. 1989) เป็นนักแสดงหญิงชาวเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

  • Die Alm an der Grenze (1951)
  • The Czar and the Carpenter (1956)
  • The Elephant in a China Shop (1958)
  • Love Now, Pay Later (1959)
  • The Serpent's Egg (1977)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข