พลเมืองเครือข่าย

พลเมืองเครือข่าย (อังกฤษ: netizen) คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

ความหมายแก้ไข

พลเมืองเครือข่ายอาจใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ เช่นการแลกเปลี่ยนทัศนะ รวบรวมข้อมูล ใช้อินเทอร์เน็ตดั่งทรัพยากรทางปัญญาและทางสังคม และตัดสินใจในเรื่องสำหรับชุมชนที่รวมตัวกันเอง โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองเครือข่ายจะเป็นผู้ใช้คนใดก็ได้ของเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วโลก

ศัพทวิทยาแก้ไข

คำภาษาอังกฤษสำหรับ พลเมืองเครือข่าย คือคำว่า 'netizen' ซึ่งมาจากคำว่า 'net' (เครือข่าย) และ 'citizen' (พลเมือง) สองคำควบประกอบกัน คำนี้ถูกบัญญัติครั้งแรกโดย Michael Hauben[1][2]

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข