พลังจิตเป็นพลังอำนาจอันลึกลับที่มนุษย์เข้าใจกันว่า ในตัวของมนุษย์ด้วยกันจะมีความสามารถพิเศษ และมีพลังเหนือธรรมชาติ ในปัจจุบัน ยังไม่มีการทดลองหรือวิจัยแน่ชัดว่าพลังจิตมีอยู่จริงหรือไม่

ความเข้าใจ แก้

เราทุกคนนั้นมีพลังอยู่ภายในตัวของเราเอง แต่ทุกวันนี้มนุษย์กลับสามารถนำเอาพลังจิตที่ตนเองมีออกมาใช้งานได้เพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของพลังจิตทั้งหมด โดย ร่างกายไม่สามารถเข้าไปบังคับควบคุมพลังจิตเหล่านั้นได้[ต้องการอ้างอิง]

จิตไร้สำนึกเป็นจิตที่มีพลังมากที่สุด พลังจิตในส่วนของจิตไร้สำนึกจึงเป็นพลังจิตในส่วนที่มีพลังอันไร้ขอบเขต และเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเราได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งก็หมายความถึงว่า มนุษย์ผู้ที่มีความสามารถในการดึงเอาพลังจิตจากจิตไร้สำนึกออกมาใช้งานได้ จะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดความเป็นไปในชีวิตให้แก่ตนเองได้[ต้องการอ้างอิง]

ในประเทศไทยความเชื่อเรื่องพลังจิตมักนำความเชื่อทางไสยศาสตร์เข้ามาปะปน จนแทบไม่เหลือเค้าโครงหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ และยังมีการอ้างอิงอันเท็จว่าไอน์สไตน์ได้หันสนใจในพระพุทธศาสนา ด้วยความเชื่อทางพลังจิต[ต้องการอ้างอิง]