พรีเควล (อังกฤษ: prequel) เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยนักเขียน กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เรื่องที่เคยบรรยายในงานเขียนก่อนๆ