พระเทพโมลี (กลิ่น)

พระเทพโมลี นามเดิม กลิ่น อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และเป็นผู้แต่งมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน

พระเทพโมลี
(กลิ่น )
เกิดพ.ศ. 2283
มรณภาพพ.ศ. 2369
อายุ86 ปี
วัดวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระเทพโมลี มีนามเดิมว่า กลิ่น เกิดเมื่อ พ.ศ. 2283 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีเชื้อสายรามัญ ต่อมาอุปสมบทวัดตองปุ อยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก พระเทพโมลี ครั้งเป็นพระกลิ่น หลบภัยข้าศึก ล่องลงมาทางใต้ ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้กลับมาอยู่วัดกลางนา (วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร) ต่อมาเมื่อทราบข่าวพระอาจารย์สุก มาสถิตวัดพลับ (วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร) เป็นที่พระญาณสังวรเถร จึงตามมาอยู่วัดพลับ เพื่อมาศึกษาพระกรรมฐานในสำนักพระญาณสังวรเถร (สุก) เมื่อศึกษาวำเร็จเร็จแล้วท่านได้ออกธุดงค์ สมัยต่อมาท่านได้นำเอาประสบการณ์การออกสัญจรจาริกธุดงค์ การเดินป่า มา แต่งวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน[1]

พ.ศ. 2350 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เทศมหาชาติ ทรงให้กรมขุนสุนทรภูเบศร์ รับกัณฑ์มหาพน โปรดเกล้าฯให้ พระมหากลิ่น เปรียญเอก วัดราชสิทธาราม สำแดงคัมภีร์เทศมหาพน[2]

พ.ศ. 2351 พระมหากลิ่นได้แต่ง คัมภีร์เวสสันดรชาดกขึ้น 13 กัณฑ์ ต่อมาปี 2358 ทางราชการรับคัดเลือกของท่านไว้สองกัณฑ์คือ กัณท์ทานกัณฑ์และกัณฑ์มหาพน โดยเฉพาะกัณฑ์มหาพนที่ต่อมามีชื่อเสียงมาก[3]

พ.ศ. 2368 ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พ.ศ. 2369 หลังเป็นเจ้าอาวาสมาประมาณ 1 ปี ท่านก็มรณะภาพลงในปลายปีนั้นด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 86 ปี

ผลงานแก้ไข

 1. ร่ายยาวมหาเวศสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน แต่งประมาณ พ.ศ. 2350
 2. คัมภีร์โยชนามูลกัจจายณ์ แต่ง พ.ศ. 2351
 3. มหาชาติ คำหลวง ทานกัณฑ์ แต่งพ.ศ. 2358
 4. โครงนิราศ ตลาดเกรียบ
 5. โครงกระทู้เบ็ดเตล็ด
 6. โครงฤาษีดัดตน
 7. โครงบาทกุญชร
 8. โครงกลบท
 9. โครงลวงผึ้ง

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "๒. ประวัติพระเทพโมลี (กลิ่น)". somdechsuk. 28 กรกฎาคม 2021. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2021.
 2. ศรัณยา หอสกุล (28 กรกฎาคม 2021). "๒. ประวัติพระเทพโมลี (กลิ่น)". blogspot. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2021.
 3. "ตอนที่ 363 : พระเทพโมลี". writer.dek-d. 28 กรกฎาคม 2021. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2021.