พระเจ้าโพจังแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าโพจัง (?-ค.ศ. 682) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 28 และจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรโคกูรยอหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี ทรงขึ้นครองราชย์จากการสนับสนุนของยอนแกโซมุน ผู้นำทางทหารที่ปลงพระชนม์จักรพรรดิองค์ก่อนในรัชกาลของพระองค์โคกูรยอได้ทำสงครามกับราชวงศ์ถังและมีชัยชนะมาโดยตลอดแต่หลังจาก ยอนแกโซมุน เสียชีวิตลงในที่สุดอาณาจักรโคกูรยอก็ยอมแพ้ต่อกองทัพพันธมิตรชิลลาและถังในปี ค.ศ. 668 (พ.ศ. 1211) ทำให้อาณาจักรโคกูรยอที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งที่ปกครองเกาหลีมานานถึง 605 ปีสิ้นสุดลงพระเจ้าโพจังสวรรคตในปี ค.ศ. 682 (พ.ศ. 1225) ภายหลังเหล่าเชื้อพระวงศ์ได้รวบรวมประชาชนชาวโคกูรยอไปตั้งอาณาจักรแห่งใหม่คือ อาณาจักรบัลแฮ

พระเจ้าโพจังแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าโพจังแห่งโคกูรยอ
จักรพรรดิแห่งอาณาจักรโคกูรยอ
ครองราชย์1185-1211
รัชสมัย26 ปี
ราชาภิเษก1185
รัชกาลก่อนหน้ายองนยู
รัชกาลถัดไปสิ้นสุดราชวงศ์
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1225
พระราชบุตรองค์ชายโค บ็อก-นัม
องค์ชายโค อิม-มู
องค์ชายโค รย็อน
องค์ชายโค ด็อกมู
องค์ชายโค ยัก-กวัง
พระเจ้าโพจังแห่งโคกูรยอ
ราชวงศ์โคกูรยอ
พระเจ้าโพจัง
ฮันกึล보장왕
ฮันจา寶臧王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงBojang-wang

พระราชวงศ์ แก้

พระราชโอรสจากพระมเหสีองค์แรก[1]

  • เจ้าชายโค บ็อก-นัม (고복남) (รัชทายาทพระองค์สุดท้ายแห่งโคกูรยอ)
  • เจ้าชายโค อิม-มู (고임무)
  • เจ้าชายโค รย็อน (고련)
  • เจ้าชายโค ด็อกมู (고덕무)
  • เจ้าชายโค ยัก-กวัง (고약광) (ทรงเป็นต้นตระกูลโคมะในประเทศญี่ปุ่น)

พระราชโอรสจากพระมเหสีองค์สอง[1]

  • เจ้าชายอันซึง (안승)

พระราชนัดดา

  • เจ้าชายโค โบว็อน (고보원) (พระโอรสของเจ้าชายโค บ็อก-นัม)
  • เจ้าชายโค จิน (고진) (พระโอรสของเจ้าชายโค รย็อน)

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "보장왕" (ภาษาเกาหลี). Doopedia. สืบค้นเมื่อ 2016-10-07.
ก่อนหน้า พระเจ้าโพจังแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าย็องนยู   จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 1185 - พ.ศ. 1211)
  สิ้นสุดอาณาจักรโคกูรยอ