พระเจ้าโจวเจี่ยน

พระเจ้าโจวเจี่ยน (จีน: 周簡王; อังกฤษ: King Jian of Zhou; สิ้นพระชนม์ 572 ปีก่อนคริสตกาล) พระนามเดิม จี อี๋ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โจวของจีนโบราณ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก เสวยราชย์ราว 585–572 ปีก่อนคริสตกาล[1]

พระเจ้าโจวเจี่ยน
King Jian of Zhou
พระมหากษัตริย์จีน
ครองราชย์585–572 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าโจวติ้ง
ถัดไปพระเจ้าโจวหลิง
พระราชบุตรพระเจ้าโจวหลิง
พระนามเต็ม
ชื่อสกุล: จี (姬)
ชื่อ: อี๋ (夷)
ราชวงศ์ราชวงศ์โจว
พระราชบิดาพระเจ้าโจวติ้ง
สวรรคต572 ปีก่อนคริสตกาล[1]

พระองค์ทรงเสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าโจวติ้งพระราชบิดา ครั้นเมือพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวหลิงพระราชโอรสองค์โตก็ขึ้นครองราชย์ต่อ

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Michael Loewe and Edward Shaughnessy, บ.ก. (1999), The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press
ก่อนหน้า พระเจ้าโจวเจี่ยน ถัดไป
พระเจ้าโจวติ้ง
(ราชวงศ์โจวตะวันออก)
  พระมหากษัตริย์จีน
(585–572 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวหลิง|}