พระเจ้าโคจง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าโกจง)

พระเจ้าโคจง สามารถหมายถึงกษัตริย์เกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

พระเจ้าโคจง
ฮันกึล
고종
ฮันจา
อาร์อาร์gojong
เอ็มอาร์kojong

ดูเพิ่ม แก้