พระเจ้าโคจง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าโกจง)

พระเจ้าโคจง สามารถหมายถึงกษัตริย์เกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

พระเจ้าโคจง (แก้ความกำกวม)
ฮันกึล고종
ฮันจา
RRgojong
MRkojong

ดูเพิ่มแก้ไข