พระเจ้าโกจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าโคจง สามารถหมายถึงกษัตริย์เกาหลีหลายพระองค์ ได้แก่

พระเจ้าโกจง
ฮันกึล고종
ฮันจา
RRgojong
MRkojong

ดูเพิ่มแก้ไข