พระเจ้าเซียง

พระเจ้าเซียง (จีน: ) เป็นพระมหากษัตริย์จีนโบราณรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจ้งคัง และพระเจ้าไท่คังเป็นพระปิตุลาของพระองค์ ทรงครองราชย์ระหว่างปี 2075 - 2047 ปีก่อนคริสตกาล รวมทั้งสิ้น 28 ปี กระทั่ง 2047 ปีก่อนคริสตกาล เสด็จสวรรคตท่ามกลางความวุ่นวาย แล้วจึงเป็นยุคแผ่นดินว่างกษัตริย์นานถึง 40 ปี พระเจ้าเซ่าคังพระราชโอรสของพระองค์ จึงได้กอบกู้ราชบัลลังค์ได้สำเร็จ จึงได้เสวยราชย์เป็นรัชกาลถัดมา [1]

พระเจ้าเซียง
2075 ปีก่อนคริสตกาล - 2047 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยเซียง
พระปรมาภิไธยพระเจ้าเซียง
ครองราชย์2075 ปีก่อนคริสตกาล - 2047 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนพระเจ้าจ้งคัง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าเซ่าคัง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพไม่ปรากฏ
สวรรคต2047 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดาพระเจ้าจ้งคัง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าเซียง ถัดไป
พระเจ้าจ้งคัง   พระมหากษัตริย์จีน
(2075 ปีก่อนคริสตกาล - 2047 ปีก่อนคริสตกาล)
  ยุคแผ่นดินว่างกษัตริย์ 40 ปี หลังจากนั้นเป็นรัชกาลพระเจ้าเซ่าคัง